29. januar 2016

Physis kryptesthai philei. Åbn de små uddannelser igen!
Københavns Universitet informerer 
(det er venstre kolonne, du skal fokusere på. 
Bagefter, bagefter, bagefter, kan du begynde at tænke over forholdet mellem venstre kolonne og dem til højre) -:

Uddannelser der lukker for optaget i 2016 
Det Humanistiske Fakultet vil frem mod 2019 have en nedgang på indtægterne fra finansloven på omkring 125 mio. kr. Det svarer til op imod en femtedel af fakultetets finanslovsbudget. Fakultetet har hidtil udbudt en række små uddannelser, fordi Danmark har et behov for at have viden og beredskab på området. Det er ikke længere muligt. Følgende uddannelser vil få lukket optaget i år:
UddannelseDimensioneret optag 2018BA-frafald
Moderne Indien*7-
Eskimologi960%
Finsk543%
Hebraisk1148%
Indologi-55%
Sydøstasien1256%
Tibetologi1133%
Klassisk græsk*870%
Indoeuropæisk1062%
Balkanstudier*1135%
Indianske sprog og kulturer1037%
Tyrkisk1260%
Polsk1356%
*Udbydes som bacheloruddannelse på andre af landets universiteter.


Fotos: tupilakker

Så blev Danmark markant mindre attraktivt

- men for en langt større og anderledes målgruppe end planlagt. 
Ærgerligt, ærgerligt.
"Sår vind, høster storm" - er det det, de regeringsbærende politikere for tiden siger til hinanden, beklagende, når de vil hentyde til Danmarks ny-blakkede ry i udlandet?

Her igen en henvisning til en sarkastisk tekst fra december om denne politiske målsætning: Markant mindre attraktivt

21. januar 2016

Socialdemokraternes brandnye flygtningepolitik

Landets største parti, Socialdemokraterne, er ved at formulere en (måske) ny flygtninge- og immigrationspolitik, samt -analyse.
Her forsøger jeg at overskue og opsummere den ud fra et interview med formand Mette Frederiksen i Dagbladet Information idag. (Link nedenfor). 

20. januar 2016

Gud er en kvindeGud skabte mennesket i sit
billede som kvinde skabte 
mennesket som mand skabte Gud
sit billede som Gud i sit
menneske som billede og
i Guds billede som kvinde
og mand skabte mennesket Gud
som mand -


* Note
Jf. Første Mosebog, kapitel 1, 27.
Det kan (dog) ikke nægtes, at det hører til de abrahamitiske religioners arvesynd og skyld at de sætter Manden før Kvinden.
Hvad kan man slutte deraf? At Gud er mandlig eller at forfatterne var mænd? Ifølge en aserbajdsjaner, som jeg diskuterede spørgsmålet med, er Gud selv neutral, men har indset at menneskene ikke er det. Gud ved at folk respekterer mænd mere, og derfor kom Gud fordommene i møde ved at sætte manden først og udvælge mandlige profeter. 
Gud er ad hoc pragmatiker, spindoktor eller HR konsulent, og kommer folk i møde der hvor de nu engang er ...