20. oktober 2015

Gensyn med våbnene i Japan


Portræt af krigeren Hachibei Komakine.
Træsnit af Tsukioka Yoshitoshi (1839-92)

Japan er et af de eneste lande i verden med en pacifistisk forfatning og en overvejende pacifistisk befolkning. Men i september 2015 vedtog regeringen nye krigslove, der tillader japansk militær at kæmpe uden for Japan.

Mens vi i Danmark er ved at lære at leve med, at dansk militær kæmper og kaster bomber i udlandet, er krigsdeltagelse uden for landets grænser stadig meget kontroversiel i Japan. De fleste japanere er pacifister i følgende forstand: De mener, at deres land ikke skal bruge militære midler til at løse konflikter med andre lande. Og følgelig, at japanske soldater ikke skal deltage i militær konfliktløsning – krig – uden for Japan. Alligevel vedtog det japanske parlament i september nye love, der tillader netop dét. Japans militær må fremover udøve kollektivt selvforsvar af en allieret, og altså operere militært uden for Japan. 

Læs hele artiklen, skrevet af mig, i Atlas Magasin: Gensyn med våbnene

7. oktober 2015

Bliv efterårsklar. Stormen tager til

Epigram af Eske K. Mathiesen:


STORMEN TAGER TIL

Stormen tager til, blygrå fejer
skyerne ind imod land, tvinger
alle i læ. Men på de yderste klipper
samler fuglene sig, letter,
rejser sig op imod stormen i flok,
finder den modsatte strøm, der
bærer dem frem, ud over havet,
strømmen af håb.


Fra: ESKE, Forsamlet poesi 1969-2004, Arena