23. september 2015

Flygtningene og freden

Da der begyndte at komme små flygtningestrømme til Rødby, Danmark, skrev jeg et teatralsk indlæg til DenFri: Nu er du bange!

(Siden da viste det sig, at frygt og bæven for flygtninge var mere udtalt hos politikerne end i befolkningen, hvor mange gerne ville hjælpe de nyankomne).

21.9. havde jeg en kommentar i Atlas Magasin om flygtninge i Danmark og danske politikeres reaktioner, og om konfliktløsning i en globaliseret verden: Er Jorden også rund når der er krig?  


6. september 2015

En bebudet tragedie om Vahid og Abolfazl

Gæsteindlæg af Sigurd Lauridsen

Ser jeg først den Anden som 'Ansigt', er jeg bundet og uendeligt forpligtet til at yde hende omsorg og ømhed, hævdede den jødisk-franske filosof Lévinas.
Andre filosoffer har på beslægtet vis argumenteret for, at når først vi kender til et menneske, så er vi forpligtet på at hjælpe - selvom vores ressourcer muligvis kunne havde hjulpet flere, hvis de var blevet anvendt anderledes. Dette kaldes Reglen om Redning (the rule of rescue). 

Hverken ansigtets etik eller reglen om redning hjalp imidlertid Vahid og Abolfazl, som efter 5 års ophold blev sendt tilbage til Kabul, hovedstaden i det land, som de var flygtet fra og som den yngste og psykisk syge bror ikke havde været i, siden han var 7 år gammel.

5. september 2015

I anledning af flagdag for Danmarks udsendte soldater


- et billede fra Københavns Rådhus i dag. 
Byens overborgmester Frank Jensen takker og hædrer de fremmødte soldater, der har været udsendt det seneste år. Og flagdagen skal hædre de udsendte soldater; det er formålet med den. 
I sin korte tale forbandt overborgmesteren desuden soldaternes arbejde (indsats sagde han nok) med 'den aktuelle flygtningestrøm og de tragiske billeder i medierne fra denne', idet soldaterne netop forsøger at gøre verden bedre gennem deres arbejde. 
Men kan danske soldater pt gøre noget godt i de verserende krige i Syrien og Irak? 
Er det ikke på tide (jo det er!) at alle, politikere såvel som soldater og alle andre borgere indser og udtaler, at krigene må stoppes gennem fredsforhandlinger? Det er i mindre grad soldater og i højere grad et meget stærkere og meget mere fredsvilligt og fredspotent FN, der er brug for nu.