27. maj 2016

Hiroshima, Obama og japansk pacifisme idag

I dag besøger præsident Obama Hiroshima i Japan, som USA angreb med en atombombe i 1945. 
Obama er den første amerikanske præsident, der besøger Hiroshima, men han kommer dog ikke for at undskylde bomberne. Hans budskab er snarere, at der jo desværre altid er civile ofre i en krig.  

Siden 1945, og ikke mindst på grund af a-bomberne, har Japan ført en (delvis) pacifistisk politik. 
Men i 2015 blev pacifismen såkaldt "gentolket", eller snarere ophævet, med nye krigslove tilpasset en ny sikkerhedspolitik. 

Japans pacifistiske tradition og dens gradvise ophævelse er interessant for alle, der interesserer sig for krig og fred
Og for japansk historie, politik og kultur.
Dem vil jeg anbefale en artikel om det emne, som jeg skrev sidste efterår til Atlas Magasin:


21. april 2016

Fort Europa
Fort Europa er (eller bliver) vel ikke synligt sådan på ét sted. 
Det man kan skimte på billedet er Engelsborg, Castel Sant' Angelo, i Rom.
I den evigt foranderlige stad, hvor man gerne hejser EU-fanen i modsætning til i Danmark.

Først var Engelsborg et mausoleum, så blev det en fæstning. Nu er det et museum. 
Bygningen har beskyttet/bevaret den døde kejser, senere beskyttede det den levende pave, i dag bevarer det minderne.
Det har også været et fængsel. Giordano Bruno sad der i årevis, før de tændte et bål og brændte ham i år 1600. Muligvis blev han tortureret. Det er også vores kulturelle (og kristne) arv.

Fort Europa er europæernes fængsel.
Fort Europa er også vores mausoleum, fæstning og museum, hvor vi begræder, beskytter og beundrer os selv som vi var eller kunne være.

En europæer med europæisk pas kan selvfølgelig godt rejse ud. Der er stående udgangstilladelse (endnu?). Men en mur har to sider og vi vil se indersiden. Den side der ikke står noget på? That side was made for you and me.

Eller for at være mere optimistisk, pragmatisk og selvbevidst - som en sand oldtidsromer:
Det kan godt være at de fremmede bestormer vores imperium, eftersom vi kom til at afsløre for dem at vi findes og har det så godt her.
Men ligesom Rom først erobrede Hellas og Hellas siden erobrede Rom (kulturelt), så kan de fremmede godt invadere os, men vi vil fortsat invadere dem (kulturelt ...).

Det var ikke det, jeg ville skrive. Jeg ville egentlig citere en anden, der har sagt, at Europa er ved at blive integreret i verden. 1-2 millioner af verdens 60 millioner flygtninge er kommet til Europa, og således er Europa blevet en anelse mere som resten af verden. Mere integreret i verden, som sagt. 
Det blev dog sagt uden tanke på Fort Europa og dets forstærkede grænser.

I øvrigt, nu hvor der smedes så mange nye regler, som indvandrere og udlændinge skal følge, herunder diverse tests i kulturel viden, skal vi så ikke også indføre en obligatorisk dannelsesrejse til Rom for alle europæere? (Slut med drukture til Prag og Sortehavet). 
Alle skal til Rom, men ikke bare for at beundre et imperiums ruiner eller varme sig ved pavens store hjerte.

Derimod for at se hvordan evig forandring ser ud. Rom har absorberet utallige fremmede, er blevet lavet om af dem og har lavet dem om. Er blevet ødelagt og genopbygget og viderebebygget. Det er Europa, arv og historie.

2. april 2016

Tigger i Rom

Jeg sidder på fortovet og drikker en dårlig cappucino piccolo, da en kvinde med en masse armbånd standser op, kalder mig smukke og spørger om alt er vel. Der er noget sejt over hende, så jeg svarer mere imødekommende end ellers, når en gadesælger henvender sig. Men snart ender det dårligt, et minut senere er hun sur over at jeg hverken vil købe noget eller have et armbånd foræret, ikke engang vil give en euro til en kaffe eller noget. Hun virker (spiller) rigtig vred, da hun går. Jeg føler mig skyldig og forulempet, den velkendte blanding når fattige vil have ens penge. Fem minutter efter er jeg den vrede. Værten krævede dobbelt pris for kaffe og pizza. (Modsat armbåndssælgeren skjuler jeg min frustration over den dårlige handel).

”Når fattige vil have ens penge”. Jeg vurderer de forskellige gadesælgeres og tiggeres tøj. For på en eller anden måde at navigere giver jeg kun penge til gamle mænd, der er helt tyndslidte. Jeg giver slet ikke længere til romaer (undtagen gamle mænd). Måske fordi det for dem er et arbejde at tigge. Og det fatter jeg stadig ikke: tiggeri som en organiseret profession med chefer og lønramme. Ligesom hos fortidens tiggermunke. Måske også fordi jeg har kendt en romafamilie personligt, dengang de var min svigerfamilie, og derfor ikke kan opfatte ”romaer generelt” som svage personer, jeg bør støtte. I sidste instans dog bare, fordi jeg ikke vil af med mine penge. Uden at få noget igen. For det fatter jeg stadig ikke: penge som envejskommunikation uden synligt bytte.

11. marts 2016

5. marts 2016

Danskhedens evangelium

"Danskhedens evangelium" er dagens udtryk.
Det bruges af Søren Hviid Pedersen i Berlingeren. 
Og jeg kommer så til at omskrive Hegel:

Læsning af Berlingske Debat er borgerens nationalutopiske morgenbøn. 

Heri forkyndes danskhedens evangelium

Halleluja 
og skål i gammeldansk!

Ja, man kan glæde sig over hvordan sproget blomstrer og tænkningen sprutter - i Berlingske Debat. 
Fx har Mads Holger nu valgt at blive pædagogisk og i stedet for kaskader af pensionerede adverbier (som han venligt nok støver af) bruger han punktopstilling for at "opregne to kategorier af værdier" der "kendetegner dansk identitet rent kulturelt": 


  1. kategori:
Demokrati, ligestilling, ytringsfrihed, menneskerettigheder, sekularisme, modernitet.
  1. kategori:
Kristendom, kongetro, det danske sprog, specifik dansk kultur, dansk historie, habitus, sæd og skik.    

Her kan læseren (du) så vælge at læse hele Mads Holgers indlæg. Men måske er det mere givende selv at tænke videre over forholdet mellem størrelserne i de to kategorier. Der er meget at tage fat på! 

Vi bliver nok ikke færdige til gudstjenesten imorgen - hvor det bliver spændende at høre, hvad præsten siger til "danskhedens evangelium". Er det blasfemi, poesi eller snapsesnak? 

24. februar 2016

Retroaktiv lovgivning

Hvis du tror at tilbagevirkende kraft, retroaktion eller Nachträglichkeit, er en psykisk hokus pokus, som Sigmund Freud påviste eksistensen af (også retroaktivt), så undervurderer du fænomenets omfang.

På et lidt mere tørt område, nemlig udlændingelovgivning, findes fænomenet også.

Jeg kender således en person, der i december 2015 afleverede sin ansøgning om permanent opholdstilladelse i Danmark. Ansøgningen var selvfølgelig lavet udfra de gældende regler om selvforsørgelse, sprogkursus-niveau osv. og alle kriterier var opfyldt. 
Men hokus pokus, den 10. december blev et nyt lovforslag præsenteret i Folketinget. L 87, som indeholdt nye regler, nye kriterier, for ansøgning om permanent ophold. Sådan et lovforslag skal jo gennem flere behandlinger og først i februar 2016 blev det vedtaget. Loven trådte i kraft. 

Men kraften var tilbagevirkende. Loven vedtaget i februar 2016 gælder nu fra 10. december 2015. Ansøgningen, der blev afleveret i december, var eller er altså ikke længere god nok. Nu skal en ny ansøgning laves, en der følger de nye og retroaktive regler. En ny sprogtest skal tages; de godt tusind kroner, som det kostede at tage den gamle test, er (retroaktivt) tabt.

Det er altså en slags retroaktiv demokratisk procedure; hvis et lovforslag senere bliver vedtaget af et flertal, så gælder det helt fra dengang, det bare var et forslag.

Men retroaktive ansøgningsregler er ikke fair over for ansøgerne.  

3. februar 2016

Lov 53A: Sørg for at have de rigtige forældre

Så blev L 53A vedtaget - med stort flertal for at efterkommere af ikke-statsborgere skal søge om dansk statsborgerskab (stort set) ligesom indvandrere.

Loven ændrer adgangen til "indfødsret", statsborgerskab, for unge født og opvokset i Danmark, idet den ophæver den særlige, nemmere "erklæringsadgang" og kræver, at de unge nu skal søge på lige fod med andre indvandrere. De skal fx bestå "indfødsretsprøven", men behøver dog ikke gå op til sprogprøven i dansk - de har jo også gået i dansk grundskole, nå ja. 

Jeg er imod. Loven styrker jus sanguinis, blodets lov eller ret gennem blod, altså afstamning som kriterium for statsborgerskab - ikke fødested, opvækststed, bo- og hjemland.
"Indfødsret" er en falsk varebetegnelse; nu burde det hedde "afstamningsret".

Læs om Folketingets nylige afstemning her

29. januar 2016

Physis kryptesthai philei. Åbn de små uddannelser igen!
Københavns Universitet informerer 
(det er venstre kolonne, du skal fokusere på. 
Bagefter, bagefter, bagefter, kan du begynde at tænke over forholdet mellem venstre kolonne og dem til højre) -:

Uddannelser der lukker for optaget i 2016 
Det Humanistiske Fakultet vil frem mod 2019 have en nedgang på indtægterne fra finansloven på omkring 125 mio. kr. Det svarer til op imod en femtedel af fakultetets finanslovsbudget. Fakultetet har hidtil udbudt en række små uddannelser, fordi Danmark har et behov for at have viden og beredskab på området. Det er ikke længere muligt. Følgende uddannelser vil få lukket optaget i år:
UddannelseDimensioneret optag 2018BA-frafald
Moderne Indien*7-
Eskimologi960%
Finsk543%
Hebraisk1148%
Indologi-55%
Sydøstasien1256%
Tibetologi1133%
Klassisk græsk*870%
Indoeuropæisk1062%
Balkanstudier*1135%
Indianske sprog og kulturer1037%
Tyrkisk1260%
Polsk1356%
*Udbydes som bacheloruddannelse på andre af landets universiteter.


Fotos: tupilakker

Så blev Danmark markant mindre attraktivt

- men for en langt større og anderledes målgruppe end planlagt. 
Ærgerligt, ærgerligt.
"Sår vind, høster storm" - er det det, de regeringsbærende politikere for tiden siger til hinanden, beklagende, når de vil hentyde til Danmarks ny-blakkede ry i udlandet?

Her igen en henvisning til en sarkastisk tekst fra december om denne politiske målsætning: Markant mindre attraktivt

21. januar 2016

Socialdemokraternes brandnye flygtningepolitik

Landets største parti, Socialdemokraterne, er ved at formulere en (måske) ny flygtninge- og immigrationspolitik, samt -analyse.
Her forsøger jeg at overskue og opsummere den ud fra et interview med formand Mette Frederiksen i Dagbladet Information idag. (Link nedenfor). 

20. januar 2016

Gud er en kvindeGud skabte mennesket i sit
billede som kvinde skabte 
mennesket som mand skabte Gud
sit billede som Gud i sit
menneske som billede og
i Guds billede som kvinde
og mand skabte mennesket Gud
som mand -


* Note
Jf. Første Mosebog, kapitel 1, 27.
Det kan (dog) ikke nægtes, at det hører til de abrahamitiske religioners arvesynd og skyld at de sætter Manden før Kvinden.
Hvad kan man slutte deraf? At Gud er mandlig eller at forfatterne var mænd? Ifølge en aserbajdsjaner, som jeg diskuterede spørgsmålet med, er Gud selv neutral, men har indset at menneskene ikke er det. Gud ved at folk respekterer mænd mere, og derfor kom Gud fordommene i møde ved at sætte manden først og udvælge mandlige profeter. 
Gud er ad hoc pragmatiker, spindoktor eller HR konsulent, og kommer folk i møde der hvor de nu engang er ... 

18. december 2015

Danmark skal være markant mindre attraktivt for flygtninge

- det er en af de allervigtigste målsætninger i dansk politik p.t.
som støttes af de fleste partier og formentlig af flertallet af danske vælgere.

Det har jeg skrevet en sarkastisk svovlprædiken (eller rettere en fuldemandseskapade) om på DenFri: her